Een kroket van vis die de visser vangt

Enerzijds omdat die vissen zoveel meer te bieden hebben dan de meeste mensen denken. Anderzijds uit eerbied voor onze Belgische vissers. Bovendien willen we die vissen een identiteit geven en mensen een alternatief bieden voor de populaire soorten. De opbrengst van de Catch of the Day-kroket wordt opnieuw geherinvesteerd in promotie van onbeminde
Noordzeevis. Op die manier wordt er een (h)eerlijk product ontwikkeld dat bijdraagt aan een betere toekomst voor de Belgische visserij.

 

We moeten leren eten wat de visser vangt

NorthSeaChefs is een a-commerciële organisatie die alles in het werk stelt om Belgische vis in het algemeen en specifiek de minder bekende, onbeminde vissoorten en bijvangst, gevangen door Belgische vissers, gegeerd te maken. Met creatieve recepten, technische fiches en afgeleide producten moedigen ze andere chefs, hobbykoks en consumenten aan om op een verantwoorde wijze om te gaan met deze respectvol gevangen vissen en bijvangst.